Наградна игра

Малите тајни на големите мајстори :)

2014-09-05

Автор: Никола Иваноски

Со оваа скала се качуваат работниците кои го реновираат Милениумскиот Крст

2014-09-03

Автор: Слободан Темелковски

Авто перална во Демир Капија

2014-09-03

Автор: Игор Мировски

Аптека во Охрид со реклама на која се објаснува што значи Дијареа

2014-09-03

Автор: Слободан Темелковски

Трансакциската сметка на Нафије Мамутова во Комерцијална банка

2013-01-01

Најбитните податоци ги пополнила :).

+