Научниците велат дека човечкиот мозок е многу склон кон мрзеливост. Ова предизвикува неволно прифаќање и асимилација на нови информации, особено ако некое лице веќе има преземено „корени“ други идеи и стереотипи за одредено прашање.

Затоа, со цел да се зачува флексибилноста и јасноста на размислувањето, многу е важно постојано да го вежбаме мозокот. Затоа добро размислете и обидете се да ја решите оваа задача.

Пресметајте ги сите непознати и откријте го крајниот резултат

Одвоивте малку време за да пресметавте? Го добивте решението или пак се откажавте? Продолжете надолу за да го видите решението.

Точен одговор: 134

Според првата равенка, две ракавици, очигледно, се еднакви на 10:

10 + 10 + 10 = 30

Во втората равенка имаме само една ракавица што значи дека таа е еднаква на 5. Се одземаме 5 од резултатот, остатокот се дели на 2 и добиваме дека свињата со капа е 11.

11 + 11 + 5 = 27

Во третата задача веќе ги знаеме останатите непознати и заклучуваме дека само капата е 3.

3 + 11 + 10 = 24

Дознавме дека капата е 3, но ако погледнете внимателно станува збор за две капи, што значи тие се еднакви на 6. Свињата со капа е 11, но на едната рака има ракавица што значи дека ова е 16. Бидејќи свињата со капа е 11, а самата капа 3, свиња без капа е еднаква на 8. Што значи конечната равенка изгледа вака:

6 + 16×8 = 134

Сподели на Facebook
пати видено