Гледајте внимателно во сликата и одговорете на следните 9 прашања:

1. Колку туристи живеат во овој камп?
2. Кога дошле овде: денес или пред неколку дена?
3. Со што дошле овде?
4. Далеку ли е кампот од најблиското село?
5. Од каде дува ветрот, од север или од југ?
6. Кој период од денот е сега?
7. Каде отишол Зоки?
8. Кој бил дежурен вчера?(кажи по име)
9. Кој датум и кој месец е денес?

zagatka-kamp

Точните одговорите ќе ги објавиме подоцна во коментари.

Сподели на Facebook
пати видено