МОТИКА објавува оглас за вработување на едно лице на позицијата Новинар/соработник со желба за работа во динамична и брзо развивачка средина.

 1. Работниот однос ќе се заснова на неопределено време.
 2. Кандидатите треба да ги исполнуваат следниве услови:
  • да се државјани на РМ, со постојано место на живеење во РМ;
  • да имаат висок степен на познавање на македонскиот јазик и култура;
  • кандидатите треба одлично да го владеат англискиот јазик;
  • кандидатите треба да имаат вештина за работата на компјутери;
  • да не се осудувани за кривични дела.
 3. Огласот трае 7 дена, заклучно со 27.02.2019.

Зошто треба да дојдете кај нас?

Работата во Мотика е многу повеќе од само работа. Вие ќе бидете дел од креативен и иновативен тим, кој помага во изградбата на поздраво општество, преку мисијата да ги вратиме насмевките на лицата на македонскиот народ. Ќе имате шанса да научите сѐ за современите интернет технологии и можност за професионално усовршување и напредок.

Биографија (CV) со едукативно-работни податоци испратете на следниов e-mail motika101@gmail.com