Плажата „Злтен рт“ во Хрватска

00 Една од најпознатите плажи на светот „Златен рт“, се наоѓа на брегот на Јадранското Море во Хрватска. Има форма на буквата V. Во зависност од насоката на ветрот и морските струи плажата ја менува својата форма.

motika.com.mk-se-nasmea-li-denes

motika.com.mk-se-nasmea-li-denes

motika.com.mk-se-nasmea-li-denes

motika.com.mk-se-nasmea-li-denes

motika.com.mk-se-nasmea-li-denes

motika.com.mk-se-nasmea-li-denes


blog comments powered by Disqus